Waarborg

In Nederland is het verplicht om alle sieraden en juwelen die ven edelmetaal zijn te laten keuren door de Nederlandse waarborg. Hiervan zijn er twee aangewezen door de minister van Economische zaken, namelijk "Waarborg Holland" in Gouda en "Edelmetaal Waarborg" in Joure. Het doel van de wet is om de consument te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Het ministerie van Economische zaken controleert ondernemers steekproefsgewijs of zij voldoen aan de wet. De waarborgwet garandeert door middel van wettelijke keurtekens dat een voowerp het juiste gehalte bevat. Ieder gouden of zilveren voorwerp dat in Nederland wordt verkocht moet voorzien zijn van een in Nederland geldig keurteken. De koper van voorwerpen van goud of zilver is dus beschermd.